Vyberte stránku

Energetické služby pro B2B

REENGO ENERGETIKA

Energetické služby pro B2B

REENGO ENERGETIKA

Energetické služby pro B2B

REENGO ENERGETIKA

Vnímáme velký potenciál v oblasti energetiky, a to i s ohledem na stále více rezonující investiční kritérium ESG.

Jsme připraveni pro klienty řešit komplexní a individuální projekty na míru.

Primárně se v rámci skupiny zabýváme třemi směry pro řešení B2B.

NÁKUP, SPRÁVA A VYHODNOCENÍ DODÁVEK ENERGIÍ

 • Analýza velikosti rezervovaného příkonu elektřiny
 • Jednání s dotčenými orgány a dodavateli
 • Nastavení distribučních sazeb dle charakteru odběru
 • Optimalizace nastavení dle odběrových diagramů
 • Odborná pomoc při uzavírání smlouvy na dodávku elektřiny mezi zákazníkem a dodavatelem
 • Vzdálený dohled
 • Energetický management
 • Měření, regulace a odborná měření

ZVYŠOVÁNÍ EFEKTIVITY VYUŽITÍ ENERGIÍ A SNIŽOVÁNÍ SPOTŘEBY

 • Návrhy optimalizace spotřeb energií
 • Návrhy provozních postupů
 • Přípravy neinvestičních opatření

  NÁVRH A PŘÍPRAVA PROJEKTŮ ENERGETICKÝCH ÚSPOR

  • Energetický audit a pasport
  • Energetický management
  • Energetický posudek
  • Energetický štítek budov
  • Implementace ČSN EN ISO 50001
  • Implementace obnovitelných zdrojů
  • Uhlíková stopa
  • Rekuperace odpadního tepla
  • Návrhy, opatření a zajišťování realizace racionalizačních opatření

   Současně se zabýváme akvizicemi v segmentu energetiky. Od převzetí řízení podniku, přes nákupu části podílů, nebo vytvoření nového strategického partnerství.

   technické zajištění

   Energetika

   Tvorba webových stránek: Webklient