Vyberte stránku

Revitalizace brownfields

Měníme tvář brownfields pro 21. století

Každý brownfield prochází procesem evaluace a přistupujeme k němu jako ke samostatnému business case, který je schvalován na investičním výboru:

Vyhledání brownfieldu

Fyzická prohlídka za účasti specialistů na nemovitosti, demolice, sanace a development.

Předprojektová příprava

Ověření územního plánu, získání územně plánovací informace, ekologické zátěže, dopravní obslužnosti, kapacity a dostupnosti sítí, ověření tržní ceny a potenciálu dalšího využití, ekologické a právní DD.

Business projekt

Zpracování separátního business plánu s návrhem limitní ceny, business plán mj. obsahuje kalkulaci demolice a sanace. Schválení na investičním výboru. Akvizice.

Realizace

Získání demoličního výměru. Demolice a případná sanace, pokud se na brownfieldu nachází ekologická zátěž. Development nebo prodej pozemku.

Zajímá nás váš brownfield

Víte o brownfieldu, nebo máte nějaký a nevíte si s ním rády? Kontaktujte nás.

Engineering

Architektura

Tvorba webových stránek: Webklient